แจ้งกำหนดการสำคัญ

 ทางโรงเรียนขอแจ้งกำหนดการสำคัญของโรงเรียนดังนี้

29 ก.ย.60     วันสุดท้ายของการเีรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560
2 ต.ค.60      เปิดค่ายพัฒนา EF ครั้งที่ 2/ค่ายติวเสริม (ปิดเรียน 13 ต.ค.60)
20 ต.ค.60     วันสุดท้ายของค่ายพัฒนา EF ครั้งที่ 2
21-28 ต.ค.60   ธุรการโรงเรียนปิดทำการ
29 ต.ค.-1 พ.ย.60 อบรมคณะครูและบุคลากร
  (กรณีเรื่องเร่งด่วนระหว่างวันที่ 21 ต.ค.-1 พ.ย.60 สามารถประสานงานผ่านทางไลน์์กลุ่มห้องเรียน)

6 พ.ย.60      เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560