เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2/2560

  รับนักเรียนอายุ 2-3 ปี จำนวนดังนี้

    1. ชั้นเตรียมอนุบาล   รับ 14 คน

    2. ชั้นอนุบาลปีที่ 1   รับ 8 คน

สนใจติดต่อลงชื่อจองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป