ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2554

ข่าว ภาพกิจกรรม
- แจ้งเมนูอาหารค่าย  กิจกรรมที่ผ่านมา
- รับสมัครลงชื่อจองนักเรียนใหม่ 2/59 และ 2560   กิจกรรมต้นกล้าความดี 1/59
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาฯ
 
- รับสมัครพนักงานขับรถโรงเรียน 1 อัตรา
- ใบสมัครค่าย EF 22มี.ค.-7เม.ย.60
   
ประมวลภาพกิจกรรมเืดือน มีนาคม 2560 โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน อ.3 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 1/59
-กิจกรรมOpen House 2/59 ตรวจสอบยอดเงิน 2/59
  ตรวจสอบยอดเงิน 1/59