ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2554

ข่าว ภาพกิจกรรม
- แจ้งเมนูอาหาร  กิจกรรมที่ผ่านมา
- รับสมัครพนักงานขับรถโรงเรียน 1 อัตรา   กิจกรรมต้นกล้าความดี 1/59
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาฯ
 
 
 
   
ประมวลภาพกิจกรรมเืดือน มีนาคม 2560 โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน อ.3 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 1/60
-กิจกรรมOpen House 2/59 ตรวจสอบยอดเงิน 1/60