ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข่าว/กิจกรรม
- รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค " Mega Dancercise Championship 2018 "
- ร่วมจัดบูธการเรียนรู้ตามแนวธรรมชาติศึกษา ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
- กิจกรรมถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10
- กิจกรรมผู้มาเยี่ยมเยือน
- กิจกรรม Cleaning Day
- กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมค่ายพัฒนา EF ตอน นิทานพาเพลิน