ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข่าว
- แจ้งเมนูอาหาร
- รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค " Mega Dancercise Championship 2018 "
- ใบสมัคค่ายนิทานพาเพลิน (8-31 ต.ค.)
- ร่วมจัดบูธการเรียนรู้ตามแนวธรรมชาติศึกษา ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์
- คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินโครงการ Zero waste school รอบระดับภาค
 
 
กิจกรรมเดือนก.ค.- ส.ค. 2561 โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 1/61
- กิจกรรมถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10  ตรวจสอบยอดเงิน 1/61
- กิจกรรมซ้อมหนีไฟ  
- กิจกรรมวันแม่  
- กิจกรรมผู้มาเยี่ยมเยือน  
- กิจกรรม Cleaning Day