ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข่าว ภาพกิจกรรม
- แจ้งเมนูอาหาร  กิจกรรมที่ผ่านมา
- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ - กิจกรรมทำบุญตักบาตร(วันปีใหม่)
  - กิจกรรมกีฬาสี
  - กิจกรรมครอบครัวร่วมเรียนรู้ 19 พ.ย.60
  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
  - กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ(นักกีฬาแอโรบิค)
ประมวลภาพกิจกรรม มกราคม 2561 โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 2/60
- กิจกรรมบริจาคเสื้อกันหนาว ตรวจสอบยอดเงิน 2/60
- กิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก